Palić

Banja Palić

Turistički kompleks Palić se nalazi na severu Vojvodine, odnosno južno od samog naselja Palić. Od grada Subotice je udaljen oko 7 km u jugoistočnom pravcu.

Klimatološki područje ima karakteristike kontinentalne klime (otvorenost prema Panonskoj niziji) sa oštrim zimama i toplim letima i prosečnom godišnjom temperaturom od 10,7 ⁰C.

Palić je istorijski nastao 1845. godine kao letovalište i banjsko kupalište te se afirmisao kao mondeno letovalište. Glavno nasleđe dugogodišnje istorije Palića jeste Veliki park sa jedinstvenim ambijentom kojeg karakterišu očuvane ozelenjene površine (park – šuma) i specifična arhitektura iz doba secesije.

Jezero Palić jest Panonska banjska destinacija i predstavlja ikonu za ključne vrednosti aktivne relaksacije i zdravlja u ovom delu Evrope.

Internacionalno se prepoznaje kao celogodišnja banjska i velnes destinacija koja takođe naglašava sadržaje za održavanje sastanaka, insentiv boravke i događaje, a posebno izgrađuje svoj sportski profil.

 

image

 

Park prirode Palić

Zauzima površinu od 713 ha sa zaštitnom zonom od 869 ha. Obuhvata zaštićenu prostornu celinu kulturno-istorijske baštine Palića, koja sa urbanim i fizičkim strukturama doprinosi vrednosti zaštićenog prirodnog dobra. Osnovu zaštićenog dobra čini Palićko jezero. Pored autohtonih prirodnih vrednosti, u Parku prirode nalaze se očuvane parkovske površine sa raznovrsnom ukrasnom dendroflorom i dekorativnim jedno i višegodišnjim vrstama, koje obogaćuju sadržaje prirodnog dobra. Odlukom opštine Subotica je ustanovljen trostepeni režim zaštite. Najstrožiji režim, I stepen zaštite, u kome nema eksploatacije ni korišćenja obuhvata 88,5 ha (12,41%). Režim II stepena sa ograničenim korišćenjem, obuhvata 78,1 ha (10,95%). Režim kontrolisanog korišćenja, III stepen zaštite, zahvata 546,4 ha (76,64%) ukupne površine Parka prirode “Palić”.

 

image

 

Funkcionalne celine oko jezera Palić

Park i obala – Veliki park je formiran kao sastavni deo turističko – banjskog i kupališnog kompleksa sredinom 19. stoleća, te je rekonstruisan početkom 20. stoleća i u takvom obliku zadržan je do danas. U okviru parka locirani su najstariji objekti banje – upravna zgrada JP Palić – Ludaš, hotel Park i Jezero, Vodotoranj, Velika terasa. U severozapadnom delu parka se nalazi objekat tenis kluba u čijem okruženju su izgrađeni teniski tereni. Blizu Tenis kluba je Letnja pozornica izgrađena u 50-tim godinama 20-tog veka. U zapadnom delu je lociran rasadnik sa pratećim objektima. U priobalnom pojasu su Žensko kupatilo i objekti izgrađeni krajem 19. veka u zapadnom delu obale: Bagoj var, Riblja čarda, vila Lujza i Vermeš vila. U istočnom delu se nalaze Mala gostiona i hotel Prezident.

 

image

 

ZOO vrt – Zoo vrt se nalazi u centru Palića i prostire se na 10 hektara. Zoološki vrt se svojim konceptom, lepotom, uređenjem i tretmanom životinja izdvaja među vodeće u ovom delu Evrope. Cvetni aranžmani, jezera i fontane dopunjuju izgled vrta dok posetioci uživaju u posmatranju 60-tak životinjskih vrsta. U parku se nalazi 270 vrsta drveća i žbunja među kojima su i egzotične vrste kao Libanski kedar i gigantska sekvoja. Zoo centar može da dočeka stotinu gostiju u sali za sastanke.

Muški štrand – Na prostoru muškog štranda postoje ruinirani objekti svlačionica, izgrađen otvoreni termalni bazen, a deo prostora prema Obilaznom putu zauzima auto-kamp koji je trenutno neuređen.

Sportsko – rekreacioni centar – Južno od muškog štranda je lociran postojeći sportsko-rekreacioni centar u sklopu koga su izgrađeni objekti sporta – otvorena sportska igrališta za košarku, odbojku, fudbal, sa pratećim objektima – svlačionice, zatvorenim objektom kuglane i pratećim ugostiteljskim objektima (restorani Brvnara i Fontana) i hotelom Sport koji nije u funkciji.

Vikend naselje – Južno od sportsko – rekreacionog centra postoji struktura objekata za stanovanje koje je novijeg datuma izgradnje i diskutabilnog kvaliteta planskih, arhitektonskih i vizuelnih rešenja.